Jobconnecto
Connecting you is our job.


Wie zijn wij?


Jobconnecto is een werving en selectiekantoor die tot stand is gekomen
door jarenlange ervaring op en uit de arbeidsmarkt. 

Jobconnecto verbindt werkzoekenden en bedrijven aan elkaar door niet
enkel en alleen naar kwaliteit en ervaring te kijken.
Ook het karakter van zowel bedrijven
als werkzoekenden vinden wij van groot belang om tot
de ultieme match te komen. Werken om te werken zal
via Jobconnecto niet langer meer van toepassing zijn.
Mensen gaan met elkaar aan de slag omdat dit de beste
match blijkt. Een baan voor de toekomst is het ultieme doel.


Hoe willen we dit bereiken?
Door goed naar de wensen van onze opdrachtgevers en kandidaten te luisteren. Zelf de eerste gesprekken te voeren alvorens wij een kandidaat voorstellen bij onze opdrachtgevers. Hierdoor verzorgen wij het complete voortraject waardoor enkel de juiste kandidaten aan de slag mogen. 

Missie
Het maken van de perfecte match tussen bedrijven en werkzoekenden is dé drijfveer achter Jobconnecto.
Wij geloven dat iedere werkzoekende met zijn of haar eigen kwaliteiten en ervaring perfect gekoppeld kan
worden aan een bedrijf en op die manier met plezier zijn of haar beroep uit kan oefenen. Wij willen in dit
proces helpen door bedrijven en werkzoekenden snel bij elkaar te brengen en zo de werkgelegenheid te
stimuleren.

Visie
Jobconnecto gelooft dat de beste match tussen bedrijven en werkzoekenden tot stand kan worden ge-
bracht door niet alleen te kijken naar de ervaring en opleiding van de werkzoekende, maar ook naar karak-
tereigenschappen en persoonlijke kwaliteiten. Op deze manier willen wij bijdragen aan het faciliteren van
het optimaal inzetten van de kwaliteiten van individuen bij hun nieuwe baan.

Belofte
Altijd de beste match tussen werkzoekenden en bedrijven.

USP’s
• De beste matches
• Betaalbaar
• Compleet brancheaanbod

Kernwaarden
• Doelgericht
• Verbindend
• Vernieuwend